26 MAR 2024

Tretí východoslovenský turnaj debatérov

V dňoch 22. – 23. marca 2024 sa uskutočnil Tretí východoslovenský turnaj debatérov. Poštováci opäť bodovali. V súťaži tímov sa náš tím v zložení Peter Džupka 1.A, Tomáš Talárovič 2.A a Oskar Cacara 2.A umiestnili na prvom mieste.

V súťaži rečníkov sa naši debatéri umiestnili následovne:
9. miesto Ján Štiavnický 1.A
7. miesto Peter Džupka 1.A
6. miesto Jozef Domonkoš 2.A
3. miesto Tomáš Talárovič 2.A
2. miesto Oskar Cacara 2.A
1. miesto Matej Mach 2.A

Ďakujeme všetkým za odvedenú prácu a postupujúcim želáme veľa zdaru v celoslovenskom kole!