31 MÁJ 2024

Strieborná DofE expedícia(foto)

Počas predmaturitného víkendu sa 2 tímy zložené zo 14 študentov z III.B a I.B vybrali do Volovských vrchov na striebornú DofE expedíciu.

Strieborná DofE expedícia - foto

Počas predmaturitného víkendu sa 2 tímy zložené zo 14 študentov z III.B a I.B – Eliška Franková, Sophi Dzurovčínová, Nina Vargová, Danka Olejníková, Naty Petraššovitšová, Livka Uvirová, Duška Bogušová, Emma Timková, Matúš Ručinský, Jakub Merjavý, Adam Soliar, Adam Jakab, Matej Šimko a Timo Štefko vybrali do Volovských vrchov na striebornú DofE expedíciu. Ako ich školiteľka ich sprevádzala p.prof. Balážiková, s dohľadom pomáhali aj Milan Balážik a náš dobrovoľník Eli Cooper. DofE na našej škole v spolupráci s DofE Slovensko a CVČ Košice funguje už šiesty rok a aj tento rok bola expedícia mimoriadne vydarená. Dofáci zmokli, vyschli, prešli 41 kilometrov z Rožňavy cez Chatu pod Volovcom, Smolník až do Mníška nad Hnilcom. Prešli kopce, videli výhľady, spali v stane, varili na plynovom variči, vyťahovali kliešte. Mnohí si takéto putovanie a spanie v stane vyskúšali po prvý raz a možno nie naposledy.
Nohy a chrbty už bolieť prestali, ale zručnosti, vedomosti, zážitky, filmy z expedície a upevnené kamarátstva im ostanú. Boli skvelí :)