09 FEB 2024

Školské kolo Biblickej olympiády

Vyhodnotenie školského kola Biblickej olympiády

Školské kolo Biblickej olympiády - foto

Dňa 08.02.2024 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Na prvých štyroch miestach sa umiestnili títo žiaci:
 

  1. miesto Natália Kuľková z II.B s počtom bodov 73
  2. miesto Vanesa Ivanková z II.C s počtom bodov 58
  3. miesto Filip Kuľha z I.D s počtom bodov 57
  4. miesto Tomáš Talárovič z II.A s počtom bodov 51


Natália Kuľková, Vanesa Ivanková a Filip Kuľha postupujú do okresného kola Biblickej olympiády ako družstvo, v ktorom si zmerajú sily so súťažnými družstvami iných SŠ.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!!!