07 MÁJ 2024

Projekt Climate detectives

Žiaci sa zapájajú v rámci výučby fyziky do rôznych projektov. Skúmanie znečistenia ovzdušia v meste v porovnaní s obcami v čase vykurovacej sezóny sme zavŕšili minikonferenciou a pozvaním nášho tímu do centrály ESA-Frascati.

Projekt Climate detectives - foto

Na projekte spolupracovali žiaci z II.C: Matej Juhás, Oliver Demeš, Dávid Takáč, Martin Mosnáček, Matúš Lukáč, Sára Germanová, Emma Dožická, Ella Bačenková, Sabína Hlačinová a Dominika Hakulinová.