05 APR 2024

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj 35 pedagógov zo škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Medzi ocenenými je Alena Klimová z nášho gymnázia, ktorej srdečne blahoželáme.

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov - foto


Tlačová správa KSK: https://web.vucke.sk/sk/novinky/pracu-pedagogov-pripomenula-zupa-oceneniami.html