06 FEB 2024

Matematická olympiáda kat. A

Dňa 16. 1. 2024 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Naši študenti opäť dosiahli medailové umiestnenia.

Matematická olympiáda kat. A - foto


Druhé miesto získal Tomáš Kubrický z III.A a tretie miesto Alžbeta Klimentová zo IV.A.

Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj:
   Matej Kundrík (IV.A) - 8. miesto
   Samuel Šandor (II.A) - 8. miesto
   Natália Poliačiková (III.A) - 12. miesto
   Martin Vrba (I.A) - 12. miesto
   Vladimír Slanina (III.A) - 18. miesto
   Oskar Cacara (II.A) - 22. miesto

Všetkým srdečne blahoželáme.