04 APR 2024

LEŠKA

Úspech našich žiačok v súťaži LEŠKA : Lieč – športuj - kvízuj : 3. miesto v Košickom kraji! Naše žiačky prvého ročníka : Eva Kopková, Nina Mulíková, Orsolya Szabó (I.C) a Viktória Sarnovská (I.A), dosiahli v súťaži "Lieč-športuj-kvízuj" (LEŠKA), organizovanej KSK a ČK v konkurencii 30 škôl vynikajúce 3. miesto!

LEŠKA - foto

V tejto náročnej súťaži  sme sa zúčastnili prvýkrát . Našim žiačkam sa podarilo bodovať vo všetkých  súťažných  disciplínach a sumár  bodov im priniesol  stupeň víťazov.  Museli prekonať náročnú prekážkovú dráhu, v kvízovej časti preukázať svoje vedomosti  o Košickom kraji a školských parlamentoch na záver, čo je nesmierne dôležité, sa ukázala ich schopnosť riešiť simulované situácie pri poskytovaní prvej pomoci.
Bolo úžasné vidieť, ako naše žiačky excelujú v takýchto náročných situáciách, kde preukázali zručnosť, šikovnosť a tímovosť.  Niet pochýb o tom, že naše žiačky predviedli vynikajúce zručnosti a znalosti v oblasti prvej pomoci a preukázali svoju schopnosť efektívne a rýchlo reagovať v krízových situáciách.
Nemôžeme prehliadnuť ani fakt, že v špeciálnej oceňovanej kategórii Prvej pomoci  sa umiestnili na 3. mieste, čo je úžasný úspech, keďže pred nimi boli len zdravotnícke školy.
Úspech našich žiačok v súťaži LEŠKA je dôkazom toho, že tvrdá práca, oddanosť a tímová spolupráca vedú k vynikajúcim výsledkom. Srdečne gratulujeme našim  žiačkam k ich úspechu a tešíme sa na ďalšie úspechy, ktoré určite prídu.