04 JÚN 2024

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B, C, D.

Dňa 15.5. sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. V kategórii B zvíťazil Kubrický Tomáš, na 2. mieste sa umiestnil Slanina Vladimír a našu školu reprezentoval tiež Jacko Lukáš (všetci z III.A triedy).

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B, C, D. - foto

V kategórii C je víťazom Šandor Samuel (II.A), na 3. mieste sa umiestnil Sluk Filip a na 4. mieste Krokavec Filip (všetci z II.A). V kategórii D zvíťazil Mešter Lukáš, na 2. mieste sa umiestnil Vrba Martin a úspešnou riešiteľkou sa stala Šebová Lucia (všetci z I.A). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prípravu!