03 JÚN 2024

Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C

Dňa 16. mája 2024 sa na PF UPJŠ konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C, ktoré bolo symbolickou bodkou za jubilejným 60. ročníkom ChO. Aj v tejto kategórii sme vyslali do boja o čo najlepšie skóre svojich zástupcov.

Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C - foto

Zatiaľ čo sa naši štvrtáci doma poctivo pripravovali na maturitné skúšky, naši prváci testovali svoje nadobudnuté chemické vedomosti a zručnosti v konkurencii 23 súťažiacich. Našu školu reprezentovali štyria žiaci: Dominik Márk Mencák z I.C sa umiestnil na 5. mieste, Martin Vrba z I.A na 6. mieste, Juraj Horňák z I.C na 8. mieste a Timon Michael Valanský z I.A na 12. mieste, všetci boli teda úspešnými riešiteľmi. Všetkým blahoželáme a želáme ešte veľa entuziazmu do vyššej kategórie súťaže a získavania nových poznatkov všeobecne.