15 MÁJ 2024

Exkurzia - Minulosť, prítomnosť a budúcnosť počítačov(foto)

V dňoch 9. a 10. mája sa žiaci I.A a I.B triedy spolu s p.p. Hvizdošovou a p.p. Tischlerovou zúčastnili exkurzie „Minulosť prítomnosť a budúcnosť počítačov“ v Bratislave.

Exkurzia - Minulosť, prítomnosť a budúcnosť počítačov - foto

Cestovali sme vlakom a prvý deň sme začali „prítomnosťou“ – teda návštevou zážitkového centra vedy Aurélium. Centrum nadchlo hlavne tých, ktorí si skúšali a testovali reflexy, skúmali zákonitosti šírenia svetelných signálov, poskytlo však veľa zaujímavých podnetov aj pre nadšencov matematiky,  fyziky a chémie. Naša cesta pokračovala do miesta ubytovania, kde sme si večer vypočuli veľmi zaujímavú a inšpiratívnu prednášku o umelej inteligencii a prognózach vývoja veľkých jazykových modelov, ktorou nás zaujal Marek Šuppa z Oddelenia umelej inteligencie Katedry aplikovanej informatiky fakulty fyziky, matematiky a informatiky UK.

Ďalší deň pokračoval výletom do minulosti, konkrétne prehliadkou Múzea histórie počítačov, ktoré je zriadené pri Ústave informatiky SAV. Súčasťou našej cesty do areálu SAV sa stala aj malá branná hra, keďže múzeum sme v areáli SAV museli nájsť podľa menej jasných inštrukcií a cesta k nemu nebola priama. V múzeu nás históriou a klenotmi zbierky previedol a veľa porozprával Ing. Jozef Horváth. Múzeum počítačov prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Popoludnie druhého dňa exkurzie sme venovali prehliadke významných častí nášho hlavného mesta – pozreli sme si Prezidentský palác, Bratislavský hrad, prešli sme sa po rekonštruovanej časti mestského opevnenia, našli sme nultý bod kilometrovníka pod Michalskou bránou a zostal čas aj na prehliadku modernejších častí mesta na nábreží Dunaja.