24 MAR 2024

Erasmus+ mobilita z Portugalska v našej škole(foto)

V dňoch 18. - 22. marca 2024 sme v rámci projektu Erasmus+ hosťovali 2 učiteľov a 6 študentov z partnerskej školy Agrupamento de Escolas de Pinheiro v Portugalsku.

Erasmus+ mobilita z Portugalska v našej škole - foto

Podľa pripraveného programu sa zúčastnili na vyučovacích hodinách matematiky, informatiky, chémie, dejepisu, anglického, ruského a nemeckého jazyka, ktoré pre nich pripravili naši učitelia pp. Molokáčová, Karoľová, Balina, Hudáková, Klimová, Vráželová a Opršalová, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj našim študentom, ktorí sprevádzali hostí po škole. Prehliadku školy ukončili v triede u pp. Čižmárovej, ktorá spolu so súborom Šmeralčane predstavila ukážku slovenského folklóru a naučila ich základy karičky, za čo jej tiež patrí vďaka.
Okrem vyučovania hostia navštívili historické centrum mesta, kde ich počas prehliadky naši študenti zoznámili s najznámejšími pamiatkami od Dolnej brány po Východoslovenské múzeum na Nám. Maratónu mieru.
Počas ďalších dvoch dní sme navštívili Tokajskú oblasť, Múzeum Františka II. Rákocziho v Borši, Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách.
Posledný deň hostia navštívili Regionálny informačný bod - informačné centrum, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o celom Košickom regióne.
Portugalskí študenti mali možnosť navštíviť aj domácnosti niektorých našich študentov, ktorí im pripravili tradičné slovenské jedlá, a spoznať bežný život rodiny. Naši študenti trávili s hosťami voľný čas, sprevádzali ich do školskej jedálne a po meste.
Všetkým ďakujeme!