28 APR 2024

Erasmus+ mobilita v Prahe(foto)

V rámci projektu Erasmus+ pani profesorky A. Komjátiová, D. Kažimírová a A. Hudáková absolvovali učiteľskú mobilitu na Gymnáziu Jána Keplera v Prahe. Mobilita priniesla nové perspektívy do výučby spoločenskovedných predmetov a matematiky.

Erasmus+ mobilita v Prahe - foto

Táto skvelá príležitosť im umožnila nadviazať kontakty s našimi kolegami z Českej republiky a získať nové inšpirácie, poznatky a skúsenosti.  Mobilita bola plná nápadov, poznatkov, zážitkov a priniesla nové perspektívy do výučby spoločenskovedných predmetov a matematiky.

Počas návštevy sa naše profesorky stretli s kolegami z Prahy a mali možnosť zdieľať svoje pedagogické skúsenosti a osvedčené postupy. Takýmito mobilitami  naša škola získava nové obzory, nadväzuje kontakty a získava schopnosti pripravovať našich študentov na výzvy súčasného sveta.

Touto cestou chceme  úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k realizácii tejto návštevy a podporili naše profesorky. Veríme, že spoločne budeme pokračovať v posilňovaní medzinárodných vzťahov a vytváraní kvalitnejšieho vzdelávacieho prostredia pre našich študentov.