28 APR 2024

Erasmus+ mobilita v Portugalsku(foto)

V dňoch 21. - 26. 4. 2024 sa 10 žiakov a 2 učitelia našej školy zúčastnili na mobilite v partnerskej škole Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A, Lisabon v Portugalsku.

Erasmus+ mobilita v Portugalsku - foto

V úvode portugalskí študenti pre nás pripravili niekoľko zábavných aktivít, kde sme sa vzájomne predstavili a spoznávali. Nasledovali prezentácie portugalských študentov o ich krajine a meste. Naši žiaci predstavili naše mesto vo forme kvízu, Slovensko v prezentácii, po ktorej si mohli portugalskí žiaci overiť svoje nové poznatky aj v kvíze. Ďalší žiaci zoznámili partnerov v prezentácii s našou školou, porozprávali o úspechoch našich žiakov v olympiádach a iných súťažiach a predstavili úspešné študentské firmy. Upozornili hlavne na ekologický aspekt produktov týchto firiem.  
Hlavnými cieľmi mobility bolo zoznámiť sa s partnerskou školou, jej zameraním, zistiť, ako sa žiaci venujú téme životného prostredia a ekológie na jednotlivých predmetoch a v reálnom živote, ale spoznať aj kultúru, históriu a bežný život Portugalcov.
Na hodine geografie sa naši a portugalskí študenti venovali téme klimatických zmien, aktívne sa zúčastnili diskusie o ochrane životného prostredia, o recyklovaní a udržateľnosti zdravého prostredia. V partnerskej škole recyklujú odpad do papierových vreciek, zbierajú vrchnáky z plastových fliaš a plánujú zbierať kávové kapsule a korkové zátky.
 V zmiešaných skupinách na hodine anglického jazyka žiaci pracovali s textami o ekológii, o ktorých následne diskutovali. 
Jeden deň v škole bol venovaný významnému 50.výročiu oslobodenia Portugalska od diktátorského režimu a tzv. Karafiátovej revolúcie. Mali sme možnosť vidieť, ako si Portugalci vážia tento deň. V škole pripravovali nástenky s témou revolúcie a s výpoveďami jej priamych účastníkov. Karafiát sa stal symbolom revolúcie, preto sme spoločne vyrábali tento kvet, ktorý sme mali možnosť vidieť v uliciach Lisabonu v rukách skoro všetkých obyvateľov.
Navštívili sme známe miesta v Lisabone – historické centrum, pobrežné námestie, víťazný oblúk, historický železný výťah, časť Belém s krásnou katedrálou a kláštorom, sochu Krista, ktorá sa nachádza na vysokom útese, z ktorého vidieť Lisabon na opačnom brehu rieky Tajo. Našli sme čas pozrieť si ešte historické mestečko Sintra neďaleko od Lisabonu.
Mobilita nám priniesla veľa poznatkov, nové priateľstvá a krásne zážitky.