26 MAR 2024

Erasmus + mobilita v Grécku(foto)

V dňoch 17. – 22. marca 2024 sa 3 učiteľky a 6 žiakov našej školy zúčastnili mobility v gréckej Ioannine v rámci projektu Erasmus +.

Erasmus + mobilita v Grécku - foto

Našu školu zastupovali p. prof. Balážiková, Lorková, Petreková a študenti K. Grobarčíková, A. Somošová, B. Gurská, A. Horváthová, J. Lukáč a M. Válek.
Program mobility začal po príchode v nedeľu večer fašiangovým karnevalom v meste. V pondelok bol v Grécku štátny sviatok, preto si účastníci exkurzie urobili vlastný program – návšteva Archeologického múzea a hradu v Ioannine. Od utorka sme sa podľa pripraveného programu zúčastňovali vyučovacích hodín v miestnom lýceu – dejepisu, filozofie, náboženstva, matematiky, programovania, poézie, literatúry, hodiny gréčtiny s utečencami, telesnej výchovy.
V popoludňajších hodinách sme spoznávali mesto a jeho okolie, zaujímavý bol výlet loďou na blízky ostrov, kde pôsobil Ali paša.
Nezabudnuteľným zážitkom bol posledný deň, keď sme absolvovali celodenný výlet do kláštorov na Meteore.
Spoznali sme grécky školský systém, oboznámili sa s históriou a súčasnosťou Ioanniny a naši žiaci si našli kamarátov spomedzi gréckych študentov.