19 FEB 2024

Druhý východoslovenský turnaj debatérov

Počas víkendu 16. - 18. februára sa uskutočnil Druhý východoslovenský turnaj debatérov. Naši žiaci bodovali.

Prvé miesto obsadil tím v zložení Matej Mach II.A, Jozef Domonkoš II.A a Július Klein I.A. Druhé miesto získal tím v zložení Peter Džupka I.A, Oskar Cacara II.A a Tomáš Talárovič II.A.

V hodnotení jednotlivých rečníkov obsadili naši žiaci nasledujúce miesta:
 2. miesto - Peter Džupka  I.A
 5. miesto - Tomáš Talárovič  II.A
 6. miesto - Jozef Domonkoš II.A
 7. miesto - Matej Mach Ii.A
10. miesto - Alžbeta Klimentová IV.A

Srdečne blahoželáme! Ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme place do ďalších kôl turnaja.