04 APR 2024

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

Dňa 03.04.2024 sa v priestoroch Gymnázia Šrobárova 1 uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií.

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií - foto

Našu školu reprezentovali Lucia Hrunková (I.D), Hugo Havaši (I.D) a Dominik Marton (III.A). V náročnom kvíze z obdobia rokov 1975 - 2000 preukázali svoje vedomosti a obsadili 2. miesto, čím si zabezpečili postup do medzinárodného kola v Chebe.
BLAHOŽELÁME!