19 APR 2024

Dejepisná olympiáda

V piatok 19.4. 2024 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ konal už 16. ročník KK Dejepisnej olympiády . Našu školu reprezentovali 6 žiaci, ktorí prezentovali svoje vedomosti s neuveriteľným nadšením a odhodlaním. Neboli len účastníkmi, ale umiestnili sa na výborných pozíciách v tejto náročnej súťaži. Obsadili prvú a druhú priečku medzi všetkými súťažiacimi.

Dejepisná olympiáda - foto

V kategórii A :  Daniel Hrinko (II.D)        - 1.miesto a postup na celoslovenské finále
                        Marcel Tóth   (II. B)        - úspešný riešiteľ
V kategórii B : Ján Javor       (II.D)         - 2.miesto a postup na celoslovenské finále
                        Kristián Krajňák (II.D)    - úspešný riešiteľ
 

Tento úspech je výsledkom tvrdej práce, oddanosti a nadšenia našich študentov, ako aj podpory a vedenia našich  učiteľov a  poskytuje silnú motiváciu a inšpiráciu pokračovať v našej ceste za poznávaním a vzdelaním.
Sme nesmierne hrdí na našich študentov a tešíme sa na to, čo nás ešte čaká v budúcnosti.
Držíme Vám palce a ďakujeme !