04 JÚN 2024

Climate detectives learning and celebration event.(foto)

Koncom mája sa žiaci II.C triedy zúčastnili konferencie Climate detectives v European Space Research Institute vo Frascati. V posterovej sekcii prezentovali výsledky svojej vedeckej práce s témou:" Kvalita ovzdušia na Slovensku".

Climate detectives learning and celebration event. - foto http://Together_for_our_Planet_Earth_amazing_Climate_Detectives_meet_for_Learning_and_Celebration_Event_2024