27 JÚN 2024

Chemická škola UPJŠ

V druhom polroku tohto školského roka prebiehal 1. ročník korešpondenčného seminára z chémie Chemická škola, ktorý organizoval Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. Do tejto aktivity sa úspešne zapojili aj naši študenti.

Chemická škola UPJŠ  - foto

Zapojení boli Samuel Jeník z II.D a Pavol Budinec z II.A. Z celkového počtu 55 účastníkov projektu po troch sériách úloh skončili na peknom 3. a 4. mieste a obaja teda postúpili na týždňové sústredenie chemikov v septembri tohto roka. Obom srdečne blahoželáme!