09 FEB 2024

Aktivity zo psychológie(foto)

Spoluprácou pani psychologičky a pani profesorky Muchovej je seminár zo psychológie pre našich žiakov čoraz interaktívnejší.

Aktivity zo psychológie - foto

Tento školský rok sme s tretiakmi aj štvrtákmi absolvovali niekoľko exkurzií. Obe skupiny mali možnosť navštíviť klub Kačko, ktorý sídli neďaleko našej školy a funguje pod záštitou internetovej poradne IPčko. Žiaci si vyskúšali ježkoterapiu aj psychologické využitie virtuálnej reality. Štvrtáci mali tiež možnosť navštíviť SAV, kde absolvovali besedu so psychologičkami z rôznych oblastí praxe. Išlo o poradenskú, klinickú,  pracovnú psychológiu a vedecko-výskumnú oblasť. Rovnako sa tak mohli porozprávať aj s našou bývalou žiačkou, jednou z prvých absolventiek seminára. Tretiaci si nedávno vyskúšali rozpoznávanie emócií z tváre, hlasu i hudby a pocvičili svoju pozornosť na Katedre psychológie.  A taktiež nám pomáhali počas DOD v našej škole, priblížiť žiakom zo základných škôl čo sa na seminári zo psychológie môžu dozvedieť.

Viac z týchto našich aktivít si môžete pozrieť vo fotogalérii.