14 NOV 2023

Študentská kvapka krvi 2023

Dňa 14.11.2023 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi v rámci tradičnej kampane Študentská kvapka krvi. Podujatie organizoval Miestny spolok Červeného kríža.

Študentská kvapka krvi 2023 - foto

Krv darovalo 25 dobrovoľníkov z radov učiteľov, rodičov a hlavne študentov.
Ďakujeme