16 MAR 2023

Podpora prevencie v našej škole (foto)

Počas písomných maturitných skúšok sme si pre žiakov pripravili bohatý program aj v rámci sociálno-psychologickej prevencie. Prváci a druháci absolvovali prednášku v súvislosti s prevenciou látkových závislostí. Jednak v spoluprác

Podpora prevencie v našej škole  - foto


Mohli sa dozvedieť o škodlivosti jednotlivých látok i o trestnoprávnej zodpovednosti s tým súvisiacej. Naši tretiaci v stredu, v spolupráci školskej psychologičky a Katedry psychológie UPJŠ , dostali informácie o tvorbe cieľov v súvislosti s ich budúcim zameraním.
Taktiež mohli formou zážitkovej aktivity zistiť niečo o svojich zvládacích mechanizmoch a silných stránkach.