14 MÁJ 2023

Naši študenti opäť medzi víťazmi v celoštátnej súťaže Python Cup v programovaní

Dňa 19. 4. 2023 sa konalo celoštátne kolo súťaže Python Cup v programovaní, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy a počínali si veľmi dobre.

Naši študenti opäť medzi víťazmi v celoštátnej súťaže Python Cup v programovaní - foto


V tomto ročníku súťažilo 626 súťažiacich a v tejto silnej konkurencii  sa na 1. zdieľanom mieste s plným počtom bodov umiestnili Matej KozubŠtefan Vašak zo IV.A. Len o pol bodu menej získal a s druhým najlepším skóre sa na zdieľanom 42. mieste umiestnil Tomáš Kubrický z II.A. Tretí najlepší výsledok u nás patrí Markovi Dufalovi zo IV.B a štvrtý Samuelovi Jeníkovi z I.D, ktorí prebehli 80% všetkých súťažiacich.

Všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi. Celú výsledkovú listinu pre súťažiacich z našej školy nájdete na nástenke INF. Srdečne blahoželáme víťazom, ale aj všetkým účastníkom.