08 NOV 2023

Matematické sústredenie(foto)

V dňoch 5. - 7. 11. 2023 sa 31 žiakov našej školy zúčastnilo matematického sústredenia. Na tri dni sme vymenili školu za nádherné prostredie Herlian, v tomto čase krásne jesenne sfarbené.

Matematické sústredenie - foto

Sústredenie sa konalo pod vedením p.p. Kočí Missbachovej a p.p. Tischlerovej a jeho hlavným cieľom bola príprava na Matematickú olympiádu. Ku kvalitnému odbornému programu prispeli aj naši pozvaní hostia z PF UPJŠ z Ústavu matematiky RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. a Mgr. Martin Vodička, ale aj nedávný absolvent Ján Richnavský, ktorým touto cestou ďakujeme za odborné rady, ale aj priblíženie krásy matematiky.

Večer nám zvýšil čas aj na nematematické aktivity a družné debaty na všakovaké témy.
Veríme, že každý si odniesol pre seba niečo užitočné čo využije pri riešení matematických problémov.