16 MÁJ 2023

Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E

Dňa 16.5.2023 sme boli organizátormi KK Biologickej olympiády kategórie E pre žiakov 5.-9.ročníka ZŠ , primy - kvarty osemročných gymnázií.

Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E - foto

Na našej škole sme privítali 42 súťažiacich z celého Košického kraja v sprievode učiteľov a rodičov. Zmerali  si vedomosti v odbore botanika, zoológia a geológia. Do celoslovenského kola postúpili tí najlepší. Blahoželáme.