04 SEP 2023

Konferencia Schoolink(foto)

V dňoch 30. – 31. 8. 2023 sa uskutočnila konferencia Schoolink Školiace a kooperačné aktivity v rámci programu Erasmus+, ktorú organizoval Dom zahraničnej spolupráce pre oblasť školského vzdelávania Českej republiky.

Konferencia Schoolink - foto

Na konferencii sa zúčastnilo 40 účastníkov zo Slovenska, medzi ktorými bola aj učiteľka našej školy pp. Alena Klimová.
Konferencia pozostávala z dvoch hlavných častí. V prezentáciách sa účastníci dozvedeli o príkladoch dobrej praxe stredných a vysokých škôl v oblasti projektov ERASMUS+, o novinkách na európskej úrovni a príležitostiach pre školy prostredníctvom  centralizovaných projektov. V druhej časti mali účastníci možnosť pracovať v skupinách na stretnutiach podľa vlastného výberu. Pracovné skupiny sa venovali možnostiam neformálneho vzdelávania, umelej inteligencii, praktickému riadeniu projektov, realizácii mobilít a využívaniu platformy eTwinning v projektoch.
Konferencia bola dobrou príležitosťou na výmenu skúseností v projektovej práci a nadväzovania kontaktov s českými školami.

Viac o konferencii si môžete prečítať na https://schoolink.cz/