09 NOV 2023

Fyzikálny náboj

Dňa 3.11. sa na UPJŠ uskutočnil Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali tri družstvá.

Fyzikálny náboj - foto

Družstvo Samuel Šándor, Filip Krokavec, Adam Ilčík, Filip Sluk (všetci z II.A), Lukáš Mešter (I.A) sa umiestnili v kraji na 1 mieste ( 5. miesto v SR). Tím seniorov v zložení Vladimír Slanina, Tomáš Kubrický (obaja III.A), Adam Harmanský, Matej Kundrik, Patrik Stercz (žiaci z IV.A) obsadil 1. miesto v krajskom aj celoštátnom meradle (5. miesto medzinárodne). Tím v zložení Erik Szmolniczky, Adam Kráľovský, Peter Veľas, Klaudia Sýkorová (IV.A), Lukáš Jacko (III.A) obsadil 6. miesto v kraji (24. miesto SR). 
Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. K úspechom srdečne blahoželáme!