27 JÚL 2022

Vybrané témy z evolučnej biológie

Už niekoľko rokov na Slovensku prebieha korešpondenčný seminár Vybrané témy z evolučnej biológie (STEB - Selected topics in evolutionary biology). V tomto ročníku sa veľmi úspešne zapojil aj náš žiak Maroš Kováč z III.C.

Vybrané témy z evolučnej biológie - foto

Súťaž pozostáva z piatich kôl projektov a otázok na rôzne témy z evolučnej biológie a genetiky počas školského roka a umožňuje nie len získať nové vedomosti, ale aj pochopiť, ako a prečo prebiehajú prírodné procesy. V celoslovenskej konkurencii 68 súťažiacich sa Maroš umiestnil na 2. mieste a bol pozvaný aj na letné sústredenie, ktoré bude určite vítaným spestrením prázdninového obdobia. Blahoželáme!