27 SEP 2022

Projektová exkurzia v 1. ročníku(foto)

V dňoch 23. – 25. septembra sa žiaci prváckych tried zúčastnili exkurzie Národné dejiny v krásnej literatúre s cieľom bolo prepojiť literatúru s tajomstvami histórie, ktoré v sebe ukrýva Stará Ľubovňa a jej okolie.

Projektová exkurzia v 1. ročníku - foto

V Dome ľubovnianskeho mešťana mali naši študenti možnosť nazrieť do života strednej meštianskej vrstvy 19. storočia, v skanzene sa presvedčili o tom, že etnická rôznorodosť tohto regiónu sa odrazila na ľudovej architektúre, zvykoch a spôsobe života ľudí a prehliadka Ľubovnianskeho hradu nás utvrdila v presvedčení, že tento hrad zohral dôležitú úlohu v našich dejinách. Samozrejme, v programe našej exkurzie nesmelo chýbať ani večerné čítanie a čas na zábavu. Bonusom bola návšteva Vojenskej expozície Michala Strenka či krátka zastávka na pútnickom mieste v obci Ľutina.  

Exkurzia pre žiakov 1. ročníka v rámci projektu GYMPOS - učením k sebarealizácii. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.