27 JÚN 2022

Projektová dejepisná exkurzia(foto)

V dňoch 24. – 26. júna sa žiaci prvého ročníka zúčastnili projektovej exkurzie Národné dejiny v krásnej literatúre. Navštívili a spoznali historické pamiatky a históriu mesta Stará Ľubovňa.

Projektová dejepisná exkurzia - foto

Aj napriek nepriaznivej a predĺženej ceste vlakom sme sa napokon dostali do Starej Ľubovne. Najviac sme sa nachodili v sobotu, keď sme navštívili Ľubovniansky hrad a skanzen. Taktiež sme mali komentovanú prehliadku centra mesta a exkurziu v Dome ľubovnianskeho  mešťana, kde sme si vyrazili pamätné mince. Večer sme čítali ukážky historickej prózy J. Nižnánskeho. Posledný deň sme sa naposledy prešli po Starej Ľubovni a vybrali sme sa naspäť domov. Táto exkurzia nám priniesla nielen veľa nových poznatkov, ale aj množstvo nezabudnuteľnej zábavy.
                                                                                                              D. Olejníková I.B