14 SEP 2022

Ornitologický stacionár Drienovec(foto)

V stredu 14. septembra 2022 naši druháci navštívili Ornitologický stacionár v Drienovci a pozreli si, ako vyzerá práca ornitológov a ako prebieha odchyt a krúžkovanie migrujúcich vtákov.

Ornitologický stacionár Drienovec - foto

Naši študenti z II.C a II.B mali možnosť pozrieť sa na prácu ornitológov priamo v teréne v Ornitologickom stacionári v Drienovci. Pán Krišovský, pracovník Východoslovenského múzea a zanietený ornitológ, nám ukázal typy krúžkov, vysvetlil, ako a prečo sa vtáky krúžkujú, aké údaje sa dajú získať pri odchyte vtákov, videli sme siete a odchytené rôzne zaujímavé druhy, napríklad rybárika, sojku a glezga. Stacionár v Drienovci patrí pod Správu ochrany prírody Slovenský Kras. 
Z údajov na ich stránke: "Drienovecký stacionár sa v roku 2006 stal členom siete ornitologických stacionárov sledujúcich a skúmajúcich vtáčiu migráciu predovšetkým na juhovýchodnej euroafrickej migračnej trase (www.seen-net.eu). V jesennom a jarnom období organizujú aj krúžkovacie tábory trvajúce nepretržite niekoľko týždňov každoročne vždy v rovnakom čase". Podrobnejšie informácie a fotky nájdete na ich FB stránke ako aj tu: https://brsdrienovec.webnode.sk/o-nas/.
Je to určite miesto, ktoré stojí za návštevu, ornitológom a hlavne pánovi Krišovskému ďakujeme.
Foto: Ella Pribulová, II.B :) ďakujeme.