20 SEP 2022

Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach

V uplynulom školskom roku sa najúspešnejší súťažiaci z celoštátnych kôl jednotlivých olympiád zúčastnili na 14 medzinárodných súťažiach, odkiaľ priniesli na Slovensko 26 bronzových, 14 strieborných a 2 zlaté medaily.

Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach - foto

Aké výnimočné úspechy písal školský rok 2021/2022 pre našu školu?
Stredoeurópska olympiáda v matematike (MEMO) sa uskutočnila nedávno, koncom augusta, v Švajčiarskom Berne. Z 10 zúčastnených stredoeurópskych krajín sa celkovo ako tím Slovensko umiestnilo na 4. mieste a v súťaži jednotlivcov získal bronzovú medailu Oskar Hritz (Gymnázium, Poštová 9, Košice).
Medzinárodnú geografickú olympiádu (IGEO) zorganizovalo Francúzsko dištančnou formou v júli 2022. Z 216 študentov z 54 krajín celého sveta sa slovenský tím umiestnil na 32. mieste. Z našich štyroch súťažiacich individuálny úspech zaznamenal Adam Čabrák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) a bol ocenený bronzovou medailou.
Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) sa začiatkom júla konala dištančne, z priestorov budovy Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež, z pracoviska Karloveská. V konkurencii 368 účastníkov zo 69 krajín sveta, z našich piatich reprezentantov získal bronzovú medialu Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, Košice).
Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO) sa konala koncom mája v Slovinskej Ljubljane a zúčastnilo sa jej 31 krajín Európy a šesť mimoeurópskych štátov. Z našich piatich reprezentantov sa podarilo trom priniesť vzácne kovy. Jedným z nich bol aj  Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice), ktorý získal bronzovú medailu.
https://fb.watch/fCOCt20NVT/