14 JÚN 2022

Nauč sa základy informačnej bezpečnosti ...

Tím žiakov našej školy sa zapojil do projektu "Nauč sa základy informačnej bezpečnsti a vzdelávaj svoje okolie", na ktorom participuje CSIRT UPJŠ. Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnostného povedomia žiakov, učiteľov, ale aj širokého okolia.

Nauč sa základy informačnej bezpečnosti ...  - foto

Študenti tímu najskôr sami absolvovali prednášky týkajúce sa počítačovej kriminality, bezpečnosti na internete a to z pohľadu technického, etického, ale aj právneho. Následne si sami pripravili vlastné aktivity, ktorými oslovili svoje okolie.

Adam a Paľo z II.A zrealizovali prednášky pre našich študentov, prvákov až tretiakov. Zamerali sa na to, aké informácie možno o nás získať pomocou cookies, 
k čomu sa dajú využiť, jednoducho povedané, čo všetko o nás vie internet a či naozaj chceme, abz to vedel.

Chlapci z III. A, Tomáš, Rišo a Paťo si dali za cieľ vrátiť sa na základné školy, ktoré navštevovali oni, prípadne ich spolužiaci a svojou prednáškou o nástrahách internetu, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami sa snažili poukázať na to, že ostražitosti pri každodennom používaní digitálnych technológií nie je nikdy dosť. Zatiaľ navštívili ZŠ Jána Švermu v Humennom a ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach, keďže táto téma bola pre základoškolákov zaujímavá, v septembri plánujú pokračovať vo svojich vzdelávacich aktivitách.