12 MÁJ 2022

Matematický B-deň

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže tímov Matematický B-deň. Súťažili štyri štvorčlenné tímy. Jeden z našich tímov sa umiestnil na medailovej priečke.

Matematický B-deň - foto


Tím v zložení Adam Džavoronok (III.A), Martin Kliment (IV.A), Matúš Masrna (IV.A) a Maximilián Pándy skončil v celkovom poradi v rámci Slovenska na druhom mieste.

V prvej desiatke a to na 6. mieste sa umiestnil tím z III.A v zložení Natália Čigašová, Oskar Hritz, Dávid Jopek a Damián Kalmár.

Témou tohtoročného problému bola geometria na povrchu telies. Úlohy sa týkali hlavne hľadania cesty, ak pohyb bol umožnený iba po povrchu telesa. Od súťažiacich sa očakávali nie len presné výpočty, ale aj dobrá priestorová predstavivosť, dôvtip a kreativný prístup.

Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.