13 JÚN 2022

Geografická exkurzia(foto)

V termíne od 10. - 12. júna sa žiaci 3. ročníka zúčastnili projektovej exkurzie zameranej na geologickú a geomorfologickú stavbu Slovenska . Exkurzia bola výborná, žiaci spoznali zaujímavé miesta Slovenska, získali nové vedomosti a priniesli si veľa zážitkov.

Geografická  exkurzia - foto

Prvý deň sme pozorovali krasové formy reliéfu na Turnianskom hrade, potom naše kroky viedli na Šomošku, kde sme obdivovali čadičový vodopád a faunu a flóru Cérovej vrchoviny. Posledný deň sme si zafárali v Bani Bartolomej v Banskej Štiavnici. Tešime sa na ďalšie exkurzie, ktoré nás obohatia nielen o vedomosti ale aj o zážitky a skúsenosti.