13 DEC 2022

Debatný turnaj(foto)

V dňoch 09. a 10. decembra sa konal 1. východoslovenský turnaj Slovenskej debatnej ligy, ktorý bol pre našich žiakov mimoriadne úspešný.

Debatný turnaj - foto

Bianka Gurská, Šimon Kirňák a Alžbeta Klimentová (všetci III.A) obsadili v súťaži tímov 2. miesto a tím v zložení Matej Medve (III.D), Andrea Somošová a Matej Šoltés (obaja III.B) získal 3. miesto.
Najlepším rečníkom bol Matej Šoltés (III.B), 2. miesto obsadil Matej Medve (III.D) a 3. miesto si rozdelili Andrea Somošová (III.B) a Alžbeta Klimentová (III.A). V top 10 rečníkov sa ďalej umiestnili Bianka Gurská (III.A), Oskar Cacara a Matej Válek (obaja I.A).
Turnaja sa zúčastnili aj Soňa Juhásová (II.A), Lucia Kollárová (I.B), Tomáš Talárovič (I.A), Jacob Slaminka a Oliver Demeš (obaja I.D).
Čakajú ich ešte 2 ligové turnaje. Veríme, že sa im nakoniec podarí prebojovať až do finále v NR SR.