30 NOV 2021

Víťazi Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií

25. 11. 2021 sa uskutočnilo finále Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Naše družstvo v zložení A. Čabrák (IV.A), J. Takács (IV.A) a Z. Hrunková (III.D) obsadilo 1. miesto. SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Víťazi Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií - foto

Tohtoročná súťaž priniesla 2 novinky:
1. súťažilo sa online,
2. otázky boli z európskych dejín v r. 1900 - 1939.
Vo finále súťažilo 75 gymnázií z Česka a Slovenska, maximálny počet bodov bol 241, naši súťažiaci získali 232. 
Je to najnáročnejšia dejepisná súťaž, preto si víťazstvo družstva v zložení A. Čabrák (IV.A), J. Takács (IV.A) a Z. Hrunková (III.D) veľmi ceníme.