15 OKT 2021

Úspešný projekt GYMPOS ENTER(foto)

V týchto dňoch sme úspešne ukončili projekt GYMPOS ENTER, realizovaný s podporou Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis.

Úspešný projekt GYMPOS ENTER - foto

Program ENTER je nový vzdelávací program spoločnosti Slovak Telekom,  cieľom ktorého je umožniť školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky a to prostredníctvom materiálnej pomoci aj potrebných výučbových metodík. Podnecuje záujem žiakov o informačné technológie učením, ktoré má prepojenie a praktické využitie v reálnom svete, v hre aj vo voľnočasových aktivitách.
Naši študenti prvého a druhého ročníka sa na hodinách informatiky aj fyziky hravou, zaujímavou a interaktívnou formou zoznámili so svetom digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity boli zakúpené prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis. Študenti pracovali s micro:bitmi  nielen počas vyučovacích hodín, ale aj v rámci záujmových krúžkov. Zážitkovými metódami objavovali medzipredmetové vzťahy s informačnými technológiami.
Projekt GYMPOS ENTER sa síce úspešne uzavrel, neukončilo sa však využívanie materiálnych aj duševných prostriedkov, ktoré sme v rámci projektu nadobudli.