01 APR 2021

Slovo 2020

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana vyhlásilo 6. ročník literárnej súťaže v tvorivom písaní. Naši žiaci nezaháľali, sadli si a písali!

Slovo 2020 - foto

V kategórií Stredné školy (próza) 1. miesto získal Blažej Fabian (IV. C) za prózu s názvom "Keď mal sedem rokov, stratil ovládač od autíčka" a 3. miesto obsadila Marína Hluchá (IV. C) s prózou "Konečná má lacnú farbu". Blažej za svoju prácu získal aj Cenu verejnosti.
Prózy budú zverejnené v zborníku SLOVO 2020.
Blahoželáme k úspechu a prajeme dobré pero do ďalších prác!