04 JÚN 2021

SCRIBO - víťaz TOP Finále

Naša študentská firma SCRIBO zvíťazila aj v TOP Finále Veľtrhu podnikateľských talentov 2021 a postupuje na medzinárodnú súťaž Gen-E (predtým Company of the Year Competition), ktorá sa uskutoční vo Vilniuse, Litva (online). BLAHOŽELÁME!

SCRIBO - víťaz TOP Finále - foto

Študentská firma Scribo v zložení Gréta Sotáková (III.A), Miroslava Velgosová (III.B), Jakub Mičko (III.A) a Oszkár Urbán (III.A) so svojím produktom bezodpadové recyklované markre  na biele tabule po víťazstve v 5 kategóriach v národnom finále Veľtrhu podnikateľských talentov 2021:

  • Accace výročná správa,
  • Avion Marketingová prezentácia,
  • S&T Produkt študentskej firmy,
  • IBM video prezentácia,
  • IBM Spoločensky zodpovedná firma

zvíťazil aj TOP Finále 2021 a bude Slovensko reprezentovať v európskom finále vo Vilniuse v Litve. Jakub Mičko z III.A  paril medzi 10 ocenených jednotlivcov v kategórii Man Power Leadership Award.