01 JÚL 2021

Rozbehni omamy(foto)

Koncom júna sa naši študenti a učitelia zapojili do charitatívnej akcie Rozbehni omamy. Projekt sa týka vylúčených komunít a sprostredkúva vzdelanie najmenším deťom.

Rozbehni omamy - foto

Naša škola sa do charitatívnych projektov zapája pravidelne a hoci tento rok situáciu skomplikovala Corona, našli sme si príležitosť pomôcť tým najslabším. "Rozbehni omamy" je projektom organizácie Cesta von, ktorá vzdelávaním najmenších detí vo vylúčených komunitách pomáha zlepšiť ich štart do života a zvýšiť ich šance na uplatnenie. Najdôležitejším obdobím života človeka je obdobie do 3 rokov života, kedy sa mozog rozvíja najrýchlejšie a deti z týchto komunít žijúce v toxickom strese majú veľmi málo podnetov na svoj rozvoj. Omama je žena z vylúčenej komunity špeciálne vyškolená na to, aby vedela pomáhať týmto deťom v učení. Špeciálne pripravenými hrami a činnosťami rozvíja ich jemnú a hrubú motoriku, kognitívne schopnosti, socio-emocionálnu oblasť, jazykové schopnosti a komunikáciu, kreativitu, odolnosť, zdravšiu životosprávu. Viac informácií nájdete na stránke organizácie: https://cestavon.sk/projekt-omama/index
Naši študenti a učitelia venovali do zbierky hračky, písacie potreby a knihy a tiež v zbierke vyzbierali 100€. Prispeli k tomu, že svoju činnosť budú môcť začať nové omamy, pretože "sme tak silní, ako dokážeme pomáhať tým najslabším."
Aj my môžeme byť súčasťou riešenia a v tomto duchu motivujeme k pomoci aj našich študentov.
Veľká vďaka za pomoc pri organizácii zbierky patrí Viliamovi Geffertovi, Tomášovi Žalobínovi a pani profesorkám M.Tischlerovej, M.Ostricovej a E.Balážikovej.