11 OKT 2021

Poštováci na základnej škole(foto)

V pondelok, 11.10.2021 sa rovesnícki aktivisti Nicolas Popovič (III.C) a Ján Lukáč (II.B) zúčastnili preventívnej aktivity v ZŠ Čečejovce. Cieľom bolo žiakom piateho a siedmeho ročníka priblížiť tému šikanovania.

Poštováci na základnej škole - foto

Naši peer aktivisti si pripravili nielen hry ale aj výstižný teoretický vstup. Bolo pre nich novou a zaujímavou skúsenosťou postaviť sa pred triedu z pozície učiteľa. Žiaci však ich aktivity ocenili a všetci sme si odniesli príjemný zážitok.