20 DEC 2021

Poďakovanie škole

Aj keď pandemická situácia v čase organizovania MMM v októbri 2021 nebola najlepšia, žiaci našej školy pomohli pri jeho realizácii.

Poďakovanie škole  - foto

Maratónsky klub vyslovil poďakovanie žiakom našej školy. Váži si ich priazeň, pomoc a čas, ktorý venovali v prospech Medzinárodného maratónu mieru 2021. 
O rok určite pomôžeme znova!