21 NOV 2021

Naši učitelia v Španielsku(foto)

V dňoch 8.11. - 12.11.2021 v rámci KA1 programu Erasmus+ strávili naši učitelia týždeň pozorovaním v partnerskej škole v Španielskej Camarene blízko starobylého mesta Toledo.

Naši učitelia v Španielsku - foto

V dňoch 6.11. - 12.11.2021 sa v rámci kľúčovej akcie KA1 programu Erasmus+ uskutočnila aktivita ,,job shadowing", počas ktorej štyria z našich učiteľov strávili 5 dní vo vyučovacom procese partnerskej školy v Španielskej Camarene, blízko starobylého mesta Toledo.

Učitelia Jana Fabianová a Jozef Balina pozorovali výučbu biológie a chémie, Dávid Szűcs a Jana Hvizdošová sa venovali matematike a informatike. Popri pracovných aktivitách mali možnosť po vyučovaní tráviť svoj voľný čas aj v čarovnej atmosfére historického mesta Toledo.

Španielsky vzdelávací systém má oproti slovenskému mnohé špecifiká v organizácii vyučovania, no možno skonštatovať, že v biológii a chémii ostávajú verní tradičným vyučovacím metódam s ťažiskovou pozíciou experimentu. V matematike a informatike je to obdobné - na hodinách matematiky žiaci riešia úlohy len na mieste, pričom spolu diskutujú medzi sebou i s vyučujúcim. Opakovací test si najprv vyskúšajú na nečisto (samozrejme s inými úlohami) a až potom ho píšu. V informatike je väčšie spektrum používaných softvérov na daný typ úlohy, ale ide sa menej do hĺbky.

Tešime sa na opätovnú návštevu kolegov zo Španielska v našej škole!