06 DEC 2021

Naši učitelia v Portugalsku(foto)

V dňoch 29. 11. 2021 až 3. 12. 2021 pokračoval projekt Erasmus+ KA1 návštevou Portugalska, kde učiteľky školy pani zástupkyňa Komjátiová, p. prof. Karoľová a p. prof. Klimová navštívili partnerskú školu v meste Penafiel.

Naši učitelia v Portugalsku - foto

V dňoch 29.11. až 3.12.2021 pokračoval projekt Erasmus+ KA1 návštevou Portugalska, kde učiteľky školy pani zástupkyňa Komjátiová, p. prof. Karoľová a p. prof. Klimová navštívili partnerskú školu v meste Penafiel (v okrese mesta Porto). Podľa vopred pripraveného programu sa zúčastnili na vyučovacích hodinách v predmetoch matematika, informatika a anglický jazyk (job shadowing), na ktorých mali možnosť nielen pozorovať prácu svojich portugalských kolegov, ale sa aj aktívne zapájať do vyučovacieho procesu. Okrem svojich predmetov navštívili aj hodiny hudby, telesnej výchovy a cateringu, či pozorovali prácu s mladšími žiakmi v školskej knižnici. Zúčastnili sa tiež na príprave vysielania školského rozhlasu, na stretnutiach s koordinátorkou vyučovania pre žiakov so špeciálnymi potrebami, s učiteľmi predmetových komisií a spoznávali aj prácu vedenia školy.  
Portugalský vzdelávací systém sa odlišuje od toho nášho nielen dĺžkou vzdelávacieho procesu, ale aj jeho obsahom. Partnerská škola v meste Penafiel zastrešuje sedem škôl - šesť základných a jednu školu pre žiakov od 11 do 18 rokov. Miestna stredná škola má dve zamerania: odborné zameranie pripravuje žiakov do pracovného procesu a všeobecné zameranie pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium. 
Po vyučovaní naši pedagógovia navštívili výskumný ústav certifikovaných meraní CATIM, ktorý spolupracuje s partnerskou školou v projektovej oblasti, a podrobne sa oboznámili s jeho prácou. Mali však aj časový priestor na to, aby si  pozreli historickú časť mesta Porto, prešli sa po pobreží  Atlantiku, či pozorovali západ slnka nad oceánom. Dostali možnosť navštíviť aj iné zaujímavé mestá v okolí Porta s bohatou portugalskou históriou, katedrály, múzeá a výstavy.