30 NOV 2021

Medzinárodná Astronomická olympiáda

V dňoch 14.11-21.11.2021 sa v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove uskutočnil 14.ročník Medzinárodnej astronomickej olympiády IOAA 2021.

Medzinárodná Astronomická olympiáda - foto

Členmi slovenského tímu boli aj žiaci našej školy- Adam Džavoronok (III.A) získal striebornú medailu a Ondrej Juhás (III.A) vybojoval ocenenie honourable mention (čestné uznanie).
Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej krajiny a srdečne blahoželáme.