01 APR 2021

Matematický B-deň 2020

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili matematickej súťaže tímov Matematický B-deň. Súťažilo sedem našich štvorčlenných tímov. Dva tímy si vybojovali medailové umiestnenie, konkrétne druhé a tretie miesto.

Matematický B-deň 2020 - foto

Tento rok sa riešila otvorená úloha s názvom Udržíme loptičky vo vzduchu? Čiastkové úlohy, ale aj hlavný problém sa týkali žonglovania, samozrejme z pohľadu matematiky. Hodnotila sa kreativita riešenia problému, vhodne vytvorený a popísaný matematický model, správnosť a presnosť záverov.

Za našu školu súťažilo sedem 4-členných tímov. Dva z nich sa dostali medzi desiatku najlepších v rámci Slovenska.

Celkovo na 2. mieste skončil tím v zložení Martin Kliment(III.A), Matúš Masrna(III.A), Maximilián Pándy(III.A) a Adam Džavoronok (II.A), 
3. miesto obsadil tím v zložení Natália Čigašová (II.A), Oskar Hritz (II.A), Dávid Jopek (II.A) a Damián Kalmár(II.A).  

Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.