18 MÁJ 2021

KRAJSKÉ KOLO FO

Dňa 12.5. sa uskutočnilo krajské kolo FO. V kategórii C sa na 2.mieste umiestnil Ondrej Juhás, úspešným riešiteľom je Dávid Jopek (obaja II.A). V kategórii D je na 1.mieste Adam Harmanský, na 2.mieste Patrik Stercz. Úspešnými rieš

KRAJSKÉ KOLO FO  - foto

Dňa 12.5. sa uskutočnilo krajské kolo FO. V kategórii C sa na 2.mieste umiestnil Ondrej Juhás, úspešným riešiteľom je Dávid Jopek (obaja II.A). V kategórii D je na 1.mieste Adam Harmanský, na 2.mieste Patrik Stercz. Úspešnými riešiteľmi sú Peter Veľas, Pavol Alexander Komloš a Matej Kundrík (všetci I.A).
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.