16 OKT 2021

Ekologická výzva(foto)

Študenti našej školy sa zapájajú do mnohých dobrovoľníckych aktivít. Ekologická výzva I.C a ŽŠR vyčistiť Borovicový háj nad Popradskou ulicou bola jednou z nich.

Ekologická výzva - foto

16.10.2021 sa 12 dobrovoľníkov zo všetkých ročníkov stretlo, aby priložili ruku k dielu a pomohli vyčistiť rekreačnú oblasť Košíc nad Popradskou ulicou. Za 2 hodiny sme vyzbierali niekoľko desiatok kg odpadu, od matracov po plastové sáčky a fľaše. Odpad sme odniesli do zberného dvora. 
Za pomoc srdečne ďakujeme našim študentom: Soni Juhásovej, Bohdane Shtybel, Evke Šimkovej, Aničke Šimkovej a Christianovi Izsarikovi z I.C, Nelly Mártonovej a Lucii Gečanovej z I.D, Jakubovi Ilčínovi z I.B, Karolíne Harakaľovej z II.A, Katke Urdzíkovej z III.D a maturantkám Sofii Attresovej a Patrícii Zeťákovej zo IV.D.
Za organizačný tím sa zúčastnili p.prof. Eva Balážiková a gestorka ŽŠR p.prof. A.Hudáková.