06 OKT 2021

Dobročinné zbierky

Naša škola je plná ľudí s pomáhajúcim srdcom. Dokázala to aj zapojenosť do dvoch zbierok, ktoré sa u nás uskutočnili - Biela pastelka a Deň nezábudiek.

Dobročinné zbierky - foto

 

Na našej škole funguje dlhoročná tradícia spolupráce s neziskovými organizáciami, Únia slabozrakých a nevidiacich a Liga za duševné zdravie patria medzi ne. Naši študenti sa znova aktívne zapojili. Dňa 24.09.2021 to bola zbierka pre Bielu pastelku a 06.10.2021 zbierka Deň nezábudiek pre Ligu za duševné zdravie. Pod pozorným okom prof. E. Balážikovej a školskej psychologičky D. Kačmárovej so zbieraním pomohli tretiaci a štvrtáci Elena Hanusová, Damián Kalmár a Dávid Jopek z III.A, Maroš Kováč a Simona Tyčová z III.C, Kamilla Szováková a Kristína Nagyová z III.B, Simona Kuželová, Tamara Ridillová, Antónia C. Beldumová zo IV.B ale aj Nicolas Popovič, Júlia Danielovičová, Michaela Rojková a Nina Porubänová z III.C. Pre ľudí s duševnými ťažkosťami sa nám podarilo vyzbierať 222,09e a pre zrakovo postihnutých to bolo 270,69€.
Všetkým, ktorí svojou troškou prispeli srdečne ďakujeme.